มหาวิทยาลัย

14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย

14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย-ปก

14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย ซึ่งการจัดอันนี้ เป็นการจัดอันดับ จากภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ (2019) ซึ่งเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 5 ด้าน จากมหา…

สาขาวิชายอดนิยม

สาขาวิชายอดนิยม-ปก

สาขาวิชายอดนิยม จากข้อมูลภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ (2019) ที่มีคนเลือกเรียนมากที่สุด ในทุกมหาวิทยาลัย อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้าง แต่ผู้จัดทำตั้งใ…

5 คณะยอดนิยม

5 คณะยอดนิยม - ปก

5 คณะยอดนิยม สำหรับน้อง ๆ กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทุกคนก็ต้องมีคณะในดวงใจกันอยู่แล้วใช่ไหม? แต่ก่อนที่ทุกคนจะเลือกสมัครเข้าสอบนั้น ทุกคนต้องรู้ให้ดี…

มหิดล กับประวัติอันยาวนาน

มหิดล กับประวัติอันยาวนาน เป็นมหาวิทยาลัยในฝันของใครหลายคน ด้วยระบบการเรียนการสอนที่เข้มข้นเพื่อคัดกรองผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีความทันส…

รายชื่อ มหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน

รายชื่อ มหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชน ทั้งหมดรวบรวมมาให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบ มะมหาวิทยาลัยอะไรบ้างนั้น มาลองดูเพื่อการตัดสินใจเลือกเรียนได้เลย รา…

การดู คลิปโป๊ ซึ่งอาจนำพามาสู่เซ็กส์ ในวัยเรียน

การดู คลิปโป๊ ซึ่งอาจนำพามาสู่เซ็กส์ในวัยเรียน ปัจจุบัน วัยรุ่นไทยรับเอาวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามามาก มีทั้งเรื่องดีและไม่ดี อย่างเช่นการชื่นชมความเก่ง …

รู้จักคณะสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์ออกแบบไปจนถึงขั้นตอนของการทดสอบ นอกจากนี้ยังศึกษาด้า…

รู้จักคณะสาขา คณะแพทยศาสตร์

รู้จักคณะ คณะแพทยศาสตร์ แหล่งผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทาง มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระด…

พยาบาลศาสตร์ คณะในฝันของใครหลาย ๆ คน ที่อยากจะเข้าศึกษาต่อ

พยาบาลศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งคณะในฝันของใครหลาย ๆ คน โดยเป็นการศึกษาที่เน้นไปในทางการบริการด้านสุขอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกายและทางจิตใจ ผู้ป่วยที่ได้รับบ…