dekrian

แนะนำการศึกษา สาขาวิชาที่น่าสนใจ และความรู้รอบตัว

สาขาวิชายอดนิยม

1 min read
สาขาวิชายอดนิยม-ปก

สาขาวิชายอดนิยม จากข้อมูลภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ (2019) ที่มีคนเลือกเรียนมากที่สุด ในทุกมหาวิทยาลัย อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้าง แต่ผู้จัดทำตั้งใจทำออกมาแนะนำให้กับน้อง ๆ ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการตัดสินใจเป็นทางเลือกในการสอบเข้าแต่ละสาขาวิชาที่ตัวเองชอบ มาดูกันว่าจะมีสาขาวิชาไหนบ้าง ที่ติด สาขาวิชายอดนิยม ของเว็บไซค์ Dekrian.com

1.สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นสาขาวิชาที่มาแรงที่สุด ในยุคโลกาภิวิฒน์ สำหรับอาชีพนักวิศกรซอฟต์แวร์ หรือนักพัฒนาต่าง ๆ ทำให้สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์กำลังเป็นสาขาที่มาแรงแซงทางโค้งหลาย ๆ สาขาวิชาเลยทีเดียว หากเราได้เรียนจบทางด้านนี้มาโดยตรงรับรองได้เลยว่างานรุ่งพุ่งกระฉูดแน่นอน ไม่แน่อาจจะมีบริษัทยักษ์ใหญ่ล็อคตัวไว้ ก่อนเรียนจบแน่นอน เพราะด้วยทุกวันนี้ซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วิศกรซอฟต์แวร์เป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะต้องมากคอยควบคุม และดำเนินการผลิตนวัตกรรมต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของท้องตลาด

สาขาวิชายอดนิยม-วิศวกรรมซอฟต์แวร์

2.สาขาวิชา แพทยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สำคัญมาก หากคนเรียนน้อย จะทำให้เราขาดแคลนบุคคลากรทางการแพทย์ เช่น ปัจจุบัน สำหรับทางการแพทย์ พบได้น้อยมากสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง ปกติแพทย์ก็มีรายได้ค่อนข้างสูงมากอยู่แล้ว แต่หากได้เป็นแพทย์เฉพาะทาง ก็ย่อมมีรายได้ที่สูงเพิ่มขึ้นไปอีก หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่าทำไมในแต่ละปีถึงได้ผลิตแพทย์ออกมาค่อนข้างน้อย เนื่องจากแพทย์เฉพาะทางเป็นอาชีพที่ต้องใช้เวลาในการเรียนค่อนข้างนานหลายปี รวม ๆ แล้ว ก็ประมาน 8 ปี กว่าแพทย์เฉพาะทาง ทำให้ผลิตแพทย์ออกมาได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน

สาขาวิชายอดนิยม-สาขาวิชาแพทย์

3.สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังขาดแคลนบุคลากร ในการทำงานเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก ที่สำคัญอาชีพนี้มีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในทุกวันนี้จะมีความก้าวหน้า และเข้ามามีบทบาทในการช่วยมนุษย์ทำงานมากยิ่งขึ้น แต่งานในบางส่วนเครื่องจักร หรือแม้แต่หุ่นยนต์ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะในบางประเทศต้องการพยาบาลเฝ้าไข้ผู้ป่วย และไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยตามบ้านเรือนด้วยนั่นเอง เป็นอีกสาขาที่จบมาแล้วไม่ตกงานแน่นอน

สาขาวิชายอดนิยม-พยาบาลศาสตร์

4.สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับวิศวกรรมไฟฟ้านั้น จัดได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาของวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีสาขาย่อยที่กว้างมากที่สุด โดยจะมีหลักสูตรและเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ไฟฟ้า และคลื่นความถี่ต่าง ๆ อีกทั้งกำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากสำหรับตลาดอุตสาหกรรม โอโห้ หนุ่มวิศวกรรมเข้ามาแรงจริง ๆ

สาขาวิชายอดนิยม-วิศวกรรมไฟฟ้า

5.สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ แม้แต่องค์กรต่าง ๆ จะต้องอาศัยเรื่องของ ระบบไอทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะทุ่มงบประมาณมากมายเพื่อที่จะวางระบบด้านไอทีเป็นอย่างดี แต่สำหรับในอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องของงานด้านไอทีก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่จะมาช่วยในการนำเสนอข้อมูล หรือการวิเคราะห์สถิติ ดังนั้นหากใครเรียนจบในด้านนี้มาก็ไม่ต้องกลัวตกงาน รับรองได้งานแน่ ๆ

สาขาวิชายอดนิยม-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นศาสตร์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีการคำนวนสำหรับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ และประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านของซอฟต์แวร์ ด้านของฮาร์ดแวร์ หรือแม้แต่เรื่องของเครือข่าย ซึ่งสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้น จะต้องศึกษาด้วยกันหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับนามธรรม หรือแม้แต่แนวคิดเชิงทฤษฎี เช่น การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ไปจนถึงถึงระดับรูปธรรม เริ่มศึกษาตั้งแต่ ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และ ทฤษฎีเครือข่าย ฯลฯ ใครนึกว่าสาขาวิชานี้จบมาแล้วต้องทำงานอะไร ก็ให้นึกถึงโปรแกรมเมอร์ นั้นและ แต่จบมาในยุคนี้ เป็นยุคโลกาภิวิฒน์ จบมาแล้วไม่ต้องงานแน่นอน

สาขาวิชายอดนิยม-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7.สาขาวิชา การบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี สำหรับสาขาวิชานี้ อาชีพนักบัญชี ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหน ก็มีบทบาทสำคัญ เป็นสาขาวิชาที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ จะมีบทบาทในการช่วยจัดเก็บ หรือแม้จดบันทึกให้ได้ก็ตาม แต่นั่นก็เป็นเพียงตัวช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เพราะจริง ๆ แล้วยังไงก็ต้องอาศัยนักบัญชี เพื่อเข้ามาจัดการในส่วนนี้อยู่ดี เป็นอีกสาขาที่จบมาแล้วไม่ตกงานแน่นอน

8.สาขาวิชา วิศวกรรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรรมโยธา เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ในการสนับสนุนกิจการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ จากทั่วโลก หลากกลายประเทศ หลาย ๆ คนอาจมองว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไร เกี่ยวข้องกับอะไร ให้เราลองนึกในเชิงลึกดูว่า หากเราผลิตสินค้าแล้วกำลังจะส่งออกไปขายในสถานที่ต้อง ๆ แต่กลับไม่มีเส้นทางให้รถของเราวิ่งส่งสินค้า แล้วอย่างงี้เราจะส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างไร นี้ก็ถือเป็นสาขาวิชที่สำคัญเป็นอย่างมาก ของวิศวกรรรม

9.สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ไม่ว่าเป็นประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ต่างก็ต้องการบุคลากรทางด้านนี้ ซึ่งเป็นสาขาที่แยกย่อยออกมาจากวิศกรรมไฟฟ้า ทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบ ควบคุม ทดสอบ เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งผลิต ซ่อม และยังรวมถึงต้องทำการติดตั้งได้อีกด้วย สาขาวิชาวิศกรรม เข้ามาแรงจริง ๆ เรียนจบมาไม่ตกงานแน่นอน เงินเดือนสูงอีกด้วยนะ

10.สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาวิชาปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่นำเครื่องจักรมาทำงานแทนคนมากยิ่งขึ้น ทำให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต้องการการพัฒนาอุปกรณ์การทำงานอย่างเครื่องจักรให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงทำให้วิศวกรเครื่องกล เป็นที่ต้องการของตลาดทำงาน หรือแม้แต่ตามโรงงาน บริษัทต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว และเมื่อเทียบกับบุคลากรที่มีอยู่นั้น ในสาขานี้ก็ยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนอีกมากทีเดียว

สาขาวิชายอดนิยม-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล2

น้อง ๆ คนไหนที่อ่านแล้ว ทางเว็บไซค์ dekrian.com อาจจะตรงสาขาวิชาที่น้อง ๆ อยากเรียน แต่ข้อมูลที่ ทางเว็บไซค์dekrian.com นำมานี้เป็นข้อมูลตลาดแรงงานต้องการเป็นอย่างสูง เนื่องจากแคลนบุคลากร เรียนจบมาไม่ตกงานแน่นอน ขอบคุณทุกคน…..

เรียบเรียงเนื้อหา : C.Y.K
บทความแนะนำ : 5 คณะยอดนิยม , 14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย
อ้างอิงข้อมูล : เว็บไซค์ Mytcas
รูปภาพจาก : T.GP

Last Update : 17/10/2562 (ข้อมูลล่าสุด)