มหาวิทยาลัย

14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย

1 min read
14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย-ปก

14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย ซึ่งการจัดอันนี้ เป็นการจัดอันดับ จากภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ (2019) ซึ่งเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 5 ด้าน จากมหาวิทยาลัยโลก ดังต่อไปนี้
1. Teaching : The learning environment (30%)
คือ คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. Research : Volume, income, reputation (30%)
คือ คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
3. Citations: Research influence (30%)
คือ การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
4. International outlook : staff, students, research (7.5%)
คือ ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษา และงานวิจัยนานาชาติ
5. Industry income: knowledge transfer (2.5%)
คือรายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบ้าง แต่ผู้จัดทำตั้งใจทำออกมาแนะนำให้กับน้อง ๆ ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการตัดสินใจเป็นทางเลือกในการสอบเข้า แต่ใช่ว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ไม่ติดอันดับในนี้จะไม่มีคุณภาพนะคะ ทุกมหาวิทยาลัยมีคุณภาพดีในด้านอื่น ๆ แตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับ ตัวผู้เรียนเป็นปัจจัยหลัก ต่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด แต่ผู้เรียนไม่ตั้งใจศึกษา ไม่เข้าเรียนก็เปล่าประโยชน์ มาดูกันว่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ที่ติด 14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย ของเว็บไซค์ dekrian.com อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซค์ Times Higher Education World University Rankings 2019

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่อันดับ 601-800 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และอยู่ที่อันดับ 104 ของเอเซีย

14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย-มหิดล

อันดับที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่อันดับ 801-1000 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และอยู่ในอันดับที่ 176 ของเอเชีย

14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่อันดับ 801-1000 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และติดอยู่ในอันดับที่ 251-300 ของเอเชีย

14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่อันดับ 801-1000 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และติดอยู่ในอันดับที่ 201-250 ของเอเชีย

อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่อันดับ 801-1000 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และติดอยู่ในอันดับที่ 201-250 ของเอเชีย

14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับที่ 6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯลฯ ซึ่งอยู่ที่อันดับ 1001+ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และติดอยู่ในอันดับที่ 251-300 ของเอเชีย

อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งอยู่ที่อันดับ 1001+ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และติดอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย

14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Kon Kaen University)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยู่ที่อันดับ 1001+ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และติดอยู่ในอันดับที่ 251-300 ของเอเชีย

อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งอยู่ที่อันดับ 1001+ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และติดอยู่ในอันดับที่ 251-300 ของเอเชีย

อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’S University of Technology North Bangkok)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งอยู่ที่อันดับ 1001+ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และติดอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย

อันดับที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งอยู่ที่อันดับ 1001+ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และติดอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย

อันดับที่ 12 มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งอยู่ที่อันดับ 1001+ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และติดอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย

14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย-มหาวิทยาลัยนเรศวร

อันดับที่ 13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งอยู่ที่อันดับ 1001+ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และติดอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย

14 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับที่ 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (Srinakharinwirot University)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ซึ่งอยู่ที่อันดับ 1001+ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และติดอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของเอเชีย

เรียบเรียงเนื้อหา : CEEMON
บทความแนะนำ : 5 คณะยอดนิยม , สาขาวิชายอดนิยม
อ้างอิงข้อมูล : เว็บไซค์ World University Rankings 2019
รูปภาพจาก : T.GP , slotGP

Last Update : 17/10/2562 (ข้อมูลล่าสุด)