dekrian

แนะนำการศึกษา สาขาวิชาที่น่าสนใจ และความรู้รอบตัว

หลักสูตรปริญญา 2 ประเทศ

1 min read
หลักสูตรปริญญา 2 ประเทศ

คำนี้ หลักสูตรปริญญา 2 ประเทศ ทุกคนก็คงจะเป็นงงๆว่า หลักสูตรปริญญา 2 ประเทศ คืออะไร เราจะมารู้พร้อมกันกับบทความนี้ ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่

หลักสูตรปริญญา 2 ประเทศคืออะไร

เป็นหลักสูตรที่เราสามารถเรียนแล้วได้ปริญญา 2 ใบ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่นิยมสูงมาก

ประเภทของหลักสูตรปริญญา 2 ประเทศ

มีหลากหลายรูปแบบมากๆ เรามาดูไปพร้อมๆกันว่าถ้าเราอยากจะเรียนหลักสูตรปริญญา 2 ประเทศ เราจะเลือกเรียนรูปแบบไหนดี ถึงจะตอบโจทย์ของเรา

1. Dual or double degree 

วุฒิปริญญาได้จากมหาวิทยาลัย 2 แห่งหรือมากกว่า ในสองประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการเรียนควบ 2 สาขาซึ่งปริญญาได้รับการรับรองร่วมกันจากสองสถาบันร่วมกัน นอกจากนั้นนักเรียนยังได้วุฒิปริญญาบัตร 2 ใบจากแต่ละสาขาที่เรียนจากแต่ละสถาบันอีกด้วย

Dual or double degree
ตัวอย่าง Dual or double degree

สถาบัน : ITMO University

หลักสูตร : Double Degree Master’s Program in Optics, Photonics & Optoinformatics (with University of Rochester, USA)

รับรองวุฒิโดย : Master of Science (MSc) from ITMO University in Optical and quantum technology of transmission, storage and treatment of information, Quantum Informatics, Biophotonics. Master of Science (MSc) from UR in Optics

ระยะเวลา : 2 ปี

เรียนในต่างประเทศ : 1 ปี ( Russia ) + 1 ปี ( USA )

2. International branch campus

เมื่อสถาบันที่ออกวุฒิรับรองมีวิทยาเขตในต่างประเทศ นักเรียนจะได้เรียนในแคมปัสต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน

ตัวอย่าง International branch campus

สถาบัน : Monash University Malaysia

หลักสูตร : Master of Philosophy

รับรองวุฒิโดย : Monash University ( Australia )

ระยะเวลา : 2 ปี

เรียนในต่างประเทศ : ไม่ต้องไปเรียนในต่างประเทศ

3. Franchise programmes

เมื่อมหาวิทยาลัยหลักผู้เป็นเจ้าของหลักสูตรให้สิทธิบัตรกับมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ในอีกประเทศเป็นผู้สอนหลักสูตร

ตัวอย่าง Franchise programmes

สถาบัน : City Unity College ( Greece )

หลักสูตร : MSc Health Psychology

รับรองวุฒิโดย : Cardiff Metropolitan University ( United Kingdom )

ระยะเวลา : ไม่ระบุ

เรียนในต่างประเทศ : ไม่ต้องไปเรียนในต่างประเทศ

4. Twinning programmes

วุฒิปริญญาจากมหาวิทยาลัยหนึ่งแต่ไปเรียนในอีกมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ตัวอย่าง Twinning programmes

สถาบัน : Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology ( UAE )

หลักสูตร : BA (Hons) International Business

รับรองวุฒิโดย : University of South Wales ( United Kingdom )

ระยะเวลา : 3 ปี

เรียนในต่างประเทศ : 2 ปี ที่ UAE + 1 ปี ที่ UK

5. หลักสูตรออนไลน์และเรียนทางไกล

วุฒิปริญญาจากมหาวิทยาลัย โดยเรียนเป็นหลักสูตรออนไลน์หรือทางไกล

ตัวอย่าง หลักสูตรออนไลน์และเรียนทางไกล

สถาบัน : King’s College London, University of London

หลักสูตร : International Programme in Addiction Studies MSC

รับรองวุฒิโดย : King’s College London, University of London ( UK ), University of Adelaide ( Australia ), Virginia Commonwealth University ( United States )

ระยะเวลา : 1 ปีทางออนไลน์

เรียนในต่างประเทศ : ไม่ต้องไปเรียนในต่างประเทศ

ข้อดีของหลักสูตรปริญญา 2 ประเทศ

1. ข้อดีสำหรับนักเรียน

1). นักเรียนสามารถได้รับวุฒิจากสถาบันต่างประเทศซึ่งไม่สามารถหาได้ในประเทศไทย

2). โดยปกติแล้วจะมีราคาถูกกว่าการเรียนคอร์สปริญญาในต่างประเทศแบบทั่วไป

3). หลักสูตรมีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนสามารถจัดการชีวิตและความรับผิดชอบต่างๆได้ง่ายขึ้น รวมทั้งปัญหาเรื่องการขอวีซ่า

4). วุฒิปริญญาจากต่างประเทศทำให้มีโอกาสหางานที่ดีขึ้น

5). สามารถได้วุฒิปริญญาจากสองสถาบัน

2. ข้อดีสำหรับมหาวิทยาลัยและสถาบัน

1). มหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงนักเรียนที่มีคุณภาพที่อาจมีปัญหาในการเข้าถึงหลักสูตรเนื่องอุปสรรคต่างๆและการแข่งขันกันของสถาบันอุดมศึกษา

2). เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยสองแห่งจะร่วมมือกันและได้นักเรียนที่มีคุณภาพเข้าเรียน

3). สำหรับหลักสูตรประเภท branch campus มหาวิทยาลัยสามารถแสดงศักยภาพในต่างประเทศจากพนักงานและระบบของตนเอง

4). มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนนานาชาติโดยไมต้องจัดสรรพื้นที่เพิ่มในวิทยาเขตในประเทศของตน

5). มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งมองหลักสูตรปริญญา 2 ประเทศ เป็นกระบวนการแห่งการพัฒนาสูตาความเป็นสากล

🔅 ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเรียน : แนะนำทุนเรียนออนไลน์จากต่างประเทศ ที่ได้ใบปริญญา

🔅 ตำราสุขภาพเหมาะกับคนรักสุขภาพ : ปั่นหุ่นสวย ง่ายๆที่บ้านกับ 5 Youtuber สาว