dekrian

แนะนำการศึกษา สาขาวิชาที่น่าสนใจ และความรู้รอบตัว

มารู้จัก 12 ข้อน่ารู้ ก่อนเตรียมตัวเรียนที่เอแบค

1 min read
มารู้จัก 12 ข้อน่ารู้ ก่อนเตรียมตัวเรียนที่เอแบค

ก่อนที่เราจะตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เราก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เราสนใจก่อนที่จะไปสอบหรือสมัคร วันนี้เราจะ มารู้จัก 12 ข้อน่ารู้ ก่อนเตรียมตัวเรียนที่เอแบค

มารู้จัก 12 ข้อน่ารู้ ก่อนเตรียมตัวเรียนที่เอแบค

ข้อที่ 1

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า เอแบค ( ABAC ) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล

ข้อที่ 2

ABAC ย่อมาจาก Assumption Business Administration College ซึ่งในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัย แต่ภายหลังได้รับการรับรองจาก “ ทบวงมหาวิทยาลัย ” ในปี 1990 หลังจากนั้น ABAC ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Assumption University หรือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอย่างเป็นทางการ 

แต่คนส่วนใหญ่ ก็ยังเรียกชื่อของ ม.อัสสัมชัญ ติดปากกันว่า “ เอแบค ” นั่นเอง ( ที่เปลื่ยนเป็น Assumption University เพราะว่าเริ่มมีคณะต่างๆ มากมาย ซึ่งไม่สามารถใช้คำว่า college ได้แล้ว จึงต้องเปลื่ยนเป็น Assumption University ที่มีชื่อย่อว่า AU )

ข้อที่ 3

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประกอบด้วย 2 วิทยาเขตหลัก ได้แก่ วิทยาเขตหัวหมาก ตั้งอยู่ที่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังมี 2 ศูนย์การศึกษา city campus ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การศึกษา ACC : ACC Campus

ข้อที่ 4

ม.อัสสัมชัญ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีระบบการสอนหลักสูตรนานาชาติ และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศไทย

ข้อที่ 5

ชื่อมหาวิทยาลัย “ Assumption ” หมายถึง เหตุการณ์ที่แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ การทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “ อัสสัมชัญ ” มีประวัติความเป็นมาและความหมายดังนี้

แรกเริ่มคุณพ่อกอลเบอต์ใช้ชื่อภาษาฝรั่งเศส “ Le Collège de L’Assomption ” และใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ โรงเรียนอาซมซานกอเลิศ ” ( Assumption College ) แต่ปรากฏว่าคนทั่วไปมักจะเรียกและเขียนชื่อโรงเรียนผิดเสมอ

ดังนั้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2453 ภราดา ฟ. ฮีแลร์ ( หนึ่งในห้าภราดาที่เดินทางมาช่วยรับช่วงดูแลโรงเรียนอัสสัมชัญต่อจากบาทหลวงเอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์ ) จึงได้มีหนังสือไปถึงกรมศึกษา กระทรวงธรรมการ ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ อาศรมชัญ ” ดังนั้นชื่อ “ อัสสัมชัญ ” จึงเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2453 เป็นต้นมา

ข้อที่ 6

คำว่า “ อัสสัมชัญ ” มีความหมายในภาษาไทยคือ “ อัสสัม ” เป็นคำบาลีมคธว่า “ อัสสโม ” แปลงเป็นไทยว่า “ อาศรม ” หมายถึง กุฏิทีถือศีลกินพรต ส่วนคำว่า “ ชัญ ”

เมื่อแยกตามรากศัพท์เดิมเป็น “ ช ” แปลว่า เกิด และ “ ญ ” แปลว่า ญาณ, ความรู้ รวมคำได้ว่า ชัญ หมายถึง ที่สำหรับเกิดญาณความรู้ เมื่อรวมทั้งสองคำเข้าด้วย “ อัสสัมชัญ ” จึงแปลว่า ตำหนักที่สำหรับหาวิชาความรู้

เอแบค

ข้อที่ 7

แม่พระองค์แห่งปรีชาญาณ หรือ Sedes Sapientiae ( The Seat of Wisdom ) ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยมีความหมายว่าพระนางมารีย์พรหมจารีเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัย ที่คอยโอบอุ้มนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาเปรียบเสมอองค์พระกุมารเยซูที่ประทับนั่งอยู่บนตักของแม่พระ

ข้อที่ 8

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นอโศก ( Ashoka Tree ) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า พอลิแอลเธีย ลองจิโฟเลีย ( Polyalthea longifolia ) มีแหล่งกำเนิดในอินเดียและศรีลังกา เหตุผลที่เลือกต้นอโศกเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยดังนี้

 • เป็นต้นไม้ที่เขียวอยู่ตลอดเวลา แสดงถึงความสดชื่นร่มเย็น ความคงเส้นคงวาต่อความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ หมายความว่า มหาวิทยาลัยจะมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุพันธกิจ ในการให้การศึกษาที่ดีเลิศ โดยไม่ย่อท่อต่ออุปสรรคใดๆ
 • เป็นต้นไม้ที่รูปทรงสวยงาม เหมือนสถูปเจดีย์
 • เป็นมงคลนาม หมายถึง ไม่มีความทุกข์ความโศก และยังเป็นชื่อของกษัตย์อินเดียผู้ยิ่งใหญ่คือ พระเจ้าอโศกมหาราช ที่สร้างอาณาจักรที่เกรียงไกรให้กับอินเดีย และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญสูงสุดในยุคนั้น
 • เป็นต้นไม้ที่นำจากอินเดียสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมูลนิธิภราดาคณะเซนต์คาเบรียล โดยนำมาปลูกพร้อมกันครั้งแรกที่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และกรมป่าไม้

ข้อที่ 9

ที่ทางเข้ามหาวิทยาลัยจะมีหินสีทองก้อนใหญ่วางอยู่ มีตัวอักษรตรงกลางเขียนว่า Au ซึ่งเป็นชื่อทางเคมีของทองคำ

ข้อที่ 10

ตึก CL จะมีภาพเขียนสีน้ำมันตรงเพดาน ส่วนใหญ่เขียนเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์และพระเจ้า แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นพี่หนุ่ม-ศรราม และพี่แหม่ม-แคทลียา อยู่บนนั้นด้วยนะ

ข้อที่ 11

ตึกเรียนที่นี่ ไม่มีชื่อตึก 1 2 3 มีแต่ ตึก CL, SM, SR, SG, D, P, A, C ฯลฯ

ข้อที่ 12

คณะที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีดังนี้

 • คณะบริหารธุรกิจ ( Martin De Tour School of Management and Economics )
 • คณะศิลปศาสตร์ ( ABAC School of Arts )
 • คณะนิเทศศาสตร์ ( Albert Laurence of Communication Arts )
 • คณะนิติศาสตร์ ( ABAC School of Law )
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( Vincent Mary School of Engineering )
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Vincent Mary School of Science and Technology )
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ( Bernadette de Lourdes School of Nursing Science )
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( Montfort Del Rosario of Architecture and Design )
 • คณะดนตรี ( ABAC School of Music )
 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ( ABAC School of Biotechnology )
 • บัณฑิตวิทยาลัยคณะมนุษย์ศึกษา ( ABAC Graduate School of Human Science )
 • บัณฑิตวิทยาลัยคณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ABAC Graduate School of Information Technology )
 • บัณฑิตวิทยาลัยคณะบริหาร ( ABAC Graduate School of Business )
 • บัณฑิตวิทยาลัยคณะศึกษาทางไกล ผ่านอินเทอร์เน็ต ( ระดับปริญญาโท ) ( ABAC Graduate School of E-Learning )
เอแบค

เราไม่ได้มีแค่บทความนี้ที่น่าสนใจอยู่แค่บทความเดียว เรายังมีบทความอื่นๆที่น่าสนใจอยู่ ยกตัวอย่างเช่น มารู้จัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะทำให้คุณรู้จักมหาวิทยาลัยนี้มากขึ้น หรือถ้าไม่อยากได้ความรู้มากก็สามารถมาเล่นเกม Egypt’s Book of Mystery ที่จะทำให้คุณสนุกสนานไปกับมัน