dekrian

แนะนำการศึกษา สาขาวิชาที่น่าสนใจ และความรู้รอบตัว

ทุนการศึกษา สำหรับเริ่มต้นเรียนต่อที่ญี่ปุ่น

1 min read
Scholarships in Japan

ทุนการศึกษา สำหรับเริ่มต้นเรียนต่อที่ญี่ปุ่น สำหรับคนที่อยากไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ยังไม่มีข้อมูลว่ามีทุนอะไรให้ไปบ้าง แล้วจะต้องทำยังไงถึงจะได้ทุน เราจะมาแนะนำทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจมาบอกต่อ

การไปเรียนต่อที่ต่างประเทศจะต่อมีการศึกษาข้อมูลที่ดีก่อนที่จะไป เตรียมทุกอย่างให้พร้อมจะได้ไม่มีปัญหาต้องที่จะเดินทางไปจริงๆ ถ้าเรามีข้อมูลที่พร้อมต่อการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เราก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว

sakura

ทุนศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถสมัครได้ก่อนไปญี่ปุ่น


ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นจัดทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ที่ต้องการไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่นถึง 7 ประเภท ตั้งแต่ปี 2497

ประเภททุนรายละเอียด
ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น  รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายนของปีถัดไป
ทุนระดับนักศึกษาวิจัยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น ( ต่อปริญญาโท – เอก ) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือตุลาคมของปีถัดไป
ทุนญี่ปุ่นศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก  เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น 1 ปี  รับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน
ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครูคัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น  รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน
ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีคัดเลือกนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาระดับชั้นม.6 เพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่น  รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป
ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพคัดเลือกนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาระดับชั้นม.6 เพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่น รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป
ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program ( YLP )คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ( หลักสูตรภาษาอังกฤษ ) ที่สถาบันและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น รับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป


ทุนจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย

ทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น จากองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย 
 1. ทุนรัฐบาลไทย
 2. ทุนธนาคารกสิกรไทย
 3. ทุนธนาคารกรุงเทพ
 4. ทุนธนาคารกรุงไทย
 5. ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์


ทุนจากหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ

 1. Rotary Yoneyama Scholarship 
 2. ADB-Japan Scholarship Program
 3. Yoshida Scholarship Foundation
 4. Honjo International Scholarship Foundation
japan

ทุนศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถสมัครได้หลังจากเข้าเรียนที่ญี่ปุ่นแล้ว


1. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ( สมัครในประเทศญี่ปุ่น )

นักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น จำนวนเงินทุนที่มอบให้จะเหมือนกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่รับสมัครก่อนไปญี่ปุ่น แต่จำนวนทุนที่ให้จะน้อยกว่า นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามทุนประเภทนี้ได้ จากสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่ นักศึกษาวิจัยและนักศึกษาระยะสั้นไม่สามารถสมัครขอทุนนี้ได้

2. ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาทุนส่วนตัว

ให้กับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่ศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น ในระดับมหาวิทยาลัย ( รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย ) ,วิทยาลัย , วิทยาลัยอาชีวะศึกษา , วิทยาลัยเทคนิค และสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการว่า เป็นหลักสูตรเพื่อศึกษาต่อระดับสูงของญี่ปุ่น หรือนักศึกษาก่อนวิทยาลัย ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ( ขั้นสูง ) ของญี่ปุ่น

3. ทุนจากส่วนราชการของท้องถิ่น

รัฐบาลส่วนท้องถิ่นในญี่ปุ่น ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่พักอาศัยหรือเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นนั้น ๆ ทุนการศึกษามีหลายแบบ บางทุนนั้นไม่เพียงแต่จะให้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเท่านั้น แต่ยังช่วยค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทางและค่าหนังสืออีกด้วย

4. ทุนขององค์กรเอกชนในประเทศญี่ปุ่น

ทุนนี้เป็นขององค์กรธุรกิจเอกชนหรือมูลนิธิเอกชน ลักษณะของทุนจะมีความแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับทุนของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น ที่บางทุนไม่เพียงแต่เป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ แต่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าเดินทางและค่าหนังสือด้วย
ทุนนี้มักสะท้อนถึงความสนใจขององค์กรหรือมูลนิธิที่ให้ทุน บางแห่งให้กับโรงเรียนในส่วนท้องถิ่น หรืออาจให้เฉพาะสาขาที่องค์กรนั้นเกี่ยวข้อง การสมัครอาจกำหนดไว้เฉพาะบางประเทศ ที่องค์กรหรือมูลนิธินั้นสนใจก็ได้

5. ทุนสถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาบางแห่งมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของตนเอง แต่ทุนประเภทนี้จะมีน้อยมาก จำนวนเงินทุนที่ให้โดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 31,000 เยน ในเดือนมีนาคม 2541 วิทยาลัย 130 แห่งและมหาวิทยาลัย ( ปริญญาตรี ) 248 แห่งที่ให้ทุนประเภทนี้อยู่

6. การลดค่าเล่าเรียน

กระทรวงศึกษาธิการได้ลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติใน มหาวิทยาลัยของรัฐและท้องถิ่น สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นนั้นไม่มีระบบนี้ แต่จะมีระบบในการลดค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาของตัวเอง

Japanese shrine

3 ทุนการศึกษา สำหรับเริ่มต้นเรียนต่อที่ญี่ปุ่น


1. Monbukagakusho Scholarship

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นได้เสนอทุนจำนวน 6 รูปแบบให้กับนักศึกษาปริญญาตรีและโททุกปี พวกเขาได้เตรียมค่าใช้จ่ายไว้ให้เดือนละประมาณ 117,000 ถึง 148,000 เยนขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษาค่ะ

แต่ทุนนี้ก็จะมีข้อกำหนดอยู่หลายอย่างรวมไปถึงความสามารถทางภาษาด้วย ซึ่งข้อกำหนดต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับสถาบันที่เพื่อน ๆ วางแผนไปเรียนต่อและระดับการศึกษาที่สนใจค่ะ แต่ละทุนจะมีจำนวนผู้รับทุนใหม่ตั้งแต่ 86 ถึง 4,042 คน

2. Nagoya University Global 30 Undergraduate Scholarship ( ปริญญาตรี )

ทุนนี้มีให้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Nagoya ค่ะ โดยทุนนี้จะครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร และความช่วยเหลือทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งแบ่งเป็นค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยตลอด 4 ปีและค่าครองชีพสำหรับใช้จ่ายส่วนตัวอีก 500,000 เยนต่อปี

3. Japan Foundation for UNU Scholarship for Developing Countries ( ทุน UNU สำหรับประเทศกำลังพัฒนา )

ทุนนี้มีให้กับนักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อความยั่งยืนที่มหาวิทยาลัย United Nations ซึ่งเป็นสถาบันสำหรับการศึกษาขั้นสูงเพื่อความยั่งยืนค่ะ มูลนิธิ Japan Foundation for UNU

ได้เสนอทุนการศึกษาเต็มจำนวนและค่าใช้จ่ายรายเดือนอีก 150,000 เยนจำนวน 24 เดือน (ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของผู้รับทุน) ที่สำคัญก็คือผู้มีสิทธิ์สมัครจะต้องมากจากประเทศที่กำหนดอยู่ในรายชื่อ OECD DAC และต้องเป็นการเรียนปริญญาโทใบแรกเท่านั้น

สิ่งที่ควรมีการไปสมัคร
 1. จดหมายแนะนำของมหาวิทยาลัย : จากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่จะรับคุณเข้าเรียน
 2. จดหมายแนะนำจากสถานทูต : จากสถานกงสุลหรือสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 3. การคัดเลือกภายใน : ผ่านทางมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่คุณสมัครเรียนอยู่ ( ถ้าคุณกำลังเรียนอยู่ในญี่ปุ่น )
sky lanterns

🔅 ข่าวสารเกี่ยวกับการเรียน : สาขาวิชาสุดแปลก

🔅 เรื่องราวของสัตว์โลก : รู้ไหมว่าในโลกนี้มีสัตว์กี่ชนิด